رزومه

پیشینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی

الف. کتاب

 • د . لی، استوارت (1383) . مجموعه سازی منابع الکترونیکی . ترجمه : محمد زره‌ساز ؛ علیرضا اسفندیاری مقدم. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه‌اي.
 • مقاله‌نامه امام‌رضا(ع). مشهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، 1388. (همكار)
 • اصنافی، امیررضا، پاکدامن نائینی، مریم، و محمد زره‌ساز (1392). نگاهی بر یک دهه وبلاگ‌نویسی کتابداران ایران. تهران: چاپار.
 • چکیده مقالات همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی. به اهتمام: محمد زره‌ساز و سیدتقی کمالی. تهران: انتشارات پشتیبان، 1395.
 • نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات. به کوشش: دکتر رضا رجبعلی بگلو، سید ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی، دکتر محمد زره‌ساز و آرزو کرباسی. تهران: چاپار، 1396.
 • ریاحی‌نیا، نصرت و همکاران (1397). علم اطلاعات و دانش‌شناسی در برخی ازکشورهای پیشرو: برنامه‌ها و گروه‌های آموزشی. ویراستار: دکتر محمد زره‌ساز. تهران: نشر چاپار، اساطیر پارسی.
 •   زره‌ساز، محمد (1398). روش بلنداندیشی: تبیین و کاربردها در پژوهش‌های انسان‌محور. تهران: چاپار.

 

ب. مقاله‌های منتشر شده

 در نشریه‌های دارای رتبه علمی- پژوهشی

 • زره‌ساز، محمد، داورپناه، محمدرضا، و رحمت‌الله فتاحی (1385) . بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با آن. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 36.
 • زره‌ساز، محمد، و رحمت‌الله فتاحی (1387). مبانی نظری و عوامل موثر بر فرآیند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم افزارهاي پایگاههای اطلاعاتی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی ، 43 .
 • زاهدي، مهدي، و محمد زره‌ساز (1389). نقش و جايگاه مخازن سازماني در اشاعه و دسترس پذير كردن اطلاعات در جامعه علمي. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، 49.
 • زره‌ساز، محمد، و فاطمه پازوکی (1391). بررسی وضعیت مطالعات عمومی و تخصصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 68.
 • زره‌ساز، محمد (1391). بررسی دیدگاه فهرستنویسان سه کتابخانه­ بزرگ مشهد نسبت به بکارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.). فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 60.
 • زره‌ساز، محمد و رحمت‌الله فتاحی (1393). شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های راهنمایی و کمک در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (3).
 • فتاحی، رحمت‌الله، پریرخ، مهری، سالاری، محمود، زره‌ساز، محمد، رجبعلی بگلو، رضا، و فاطمه پازوکی (1393). واکاوی ابعاد برنامۀ راهبردی برای توسعۀ پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (2): 573-602.
 • زره‌ساز، محمد، فتاحی، رحمت الله، و صنعت‌جو، اعظم (1394). بررسی تأثیر قابلیت‌های مهارتی بر شکل‌گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع‌یابی از کتابخانه دیجیتال. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(1): 57-83.
 • زره‌ساز، محمد، فتاحی، رحمت الله، و صنعت‌جو، اعظم (1394). رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانۀ دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (4): 13-28.
 • فتاحی، رحمت‌الله، پریرخ، مهری، سالاری، محمود، زره‌ساز، محمد، رجبعلی بگلو، رضا، و فاطمه پازوکی (1395). راهبردها و برنامۀ عملیاتی برای راه‌اندازی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27 (1): 43-62.
 • زره‌ساز، محمد و فاطمه پازوکی (1396). مدل مرجع کتابخانه‌ای اِف‌آر‌بی‌آر: تثبیت مدل‌های اِف‌آربی‌آری در پیوند با محیط داده‌های پیوندی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (3): 63-80.

*Zerehsa, M. (2017). Analyzing the Relationship between Information-Seeking and Help-Seeking Behaviors in a Digital Library. The Electronic Library, 35 (5): 882-898. (ISI)

 • سعادتی، فاطمه، منصوریان، یزدان، و محمد زره‌ساز (1396). تحلیل وضعیت ساختاری مقاله‌های پژوهشی و راهنماهای نگارش در مجله‌های علمی-پژوهشی ایرانی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تعامل انسان و اطلاعات، 4 (1): 40-28.
 • معرفت، رحمان، منصوریان، یزدان و محمد زره‌ساز (1396). بررسی مقاله‌های حوزه سواد اطلاعاتی و روش‌های پژوهشی به کار رفته در آنها. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 7 (2): 129-143.
 • معرفت، رحمان، منصوریان، یزدان و محمد زره‌ساز (1397). چرایی نیاز به سواد اطلاعاتی از منظر دانشجویان روان‌شناسی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 8(1): 197-220.
 • زره‌ساز، محمد (1397). تبیین روش‌شناختی و تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های حوزه رابط کاربر در ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 (2): 718-697.
 • سنگری، محمود، جمالی مهموئی، حمیدرضا و محمد زره‌ساز (1397). واکاوی ابعاد رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در کتابخانه دیجیتال با تأکید بر دو سناریوی آسان و دشوار. تعامل انسان و اطلاعات، 5 (2): 73-86.
 • فتاحی، رحمت‌الله، حسینی، سیدمهدی و محمد زره‌ساز (1397). رابط کاربر. مدخل منتشر شده در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (داکا).
 • زمردپوش، فرانک، اسدی، سعید و محمد زره‌ساز (1397). نیازهای اطلاعاتی توان‌یابان شرکت‌کننده در طرح اشتغال حمایتی. نشریه تعامل انسان و اطلاعات، 5 (3): 43-59.
 • صابری، محمدکریم، صاحبی، سپیده و محمد زره‌ساز (1398). مصورسازی مجله کومش طی سالهای 2006-2017: یک مطالعه کتابسنجی. کومش، 22 (1): 1-9.
 • بینشیان، بهاره، زره‌ساز، محمد و نسرین محمدحسنی (1399). نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدائی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 10 (1): 205-223.
 • نارمنجی، مهدی، ریاحی‌نیا، نصرت، نوکاریزی، محسن و محمد زره‌ساز (1399). بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 (3): 605-632.
 • نریمانی، ایمان، زره‌ساز، محمد، و مریم صراف‌زاده (1399). بررسی دیدگاه دنبال‌کنندگان صفحه‌های اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران در رابطه با نحوه مشارکت و ویژگی‌های محتواهای ارائه شده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(4): 106 – 129.
 • حسن‌زاده، مریم، صمیعی، میترا و محمد زره‌ساز (1400). بررسی قابلیت پیاده‌سازی استانداردهای ایفلا در کتابخانه‌های عمومی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 26 (4): 597-628.
 • نارمنجی، مهدی، ریاحی‌نیا، نصرت، نوکاریزی، محسن و محمد زره‌ساز (1399). بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6 (4):49-78.
 • نارمنجی، مهدی، ریاحی‌نیا، نصرت، نوکاریزی، محسن و محمد زره‌ساز (1399). بررسی کیفی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی تعامل انسان و اطلاعات، 7 (1):1-14.
  • Sangari, M., & Zerehsaz, M. (2020). Collaborative Information Seeking in Digital Libraries, Learning Styles, Users’ Experience, and Task Complexity. Journal of Information Science Theory and Practice, 8(4), 55–66. https://doi.org/10.1633/JISTAP.2020.8.4.5
  • نریمانی، ایمان، زره‌ساز، محمد، و مریم صراف‌زاده (1400). تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آن‌ها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 11 (2): 334-351.
  • زره‌ساز، محمد (1400). سازماندهی اطلاعات در ایران: فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهاد شده برای رفع چالش‌ها. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 32 (3): 103-123.
  • دیلمقانی، سمیه، زره‌ساز، محمد، و رضا رجبعلی بگلو (1401). بررسی تجربه کاربران در تعامل با پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) بر پایه مؤلفه‌های مدل لانه‌زنبوری. فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. پذیرفته شده برای انتشار.

 

در نشریه‌های دارای رتبه علمی- ترویجی

 

در سایر نشریه‌های علمی-تخصصی، مجموعه مقاله‌های همایش‌ها و نشریه‌های الکترونیکی

زره‌ساز، محمد، و منصور میرزایی (1379). بررسی وضعیت نشر در سالهای 1373-1378. اطلاع‌رسان، 3.

 • زره‌ساز، محمد (1383). اپک‌های وب پایه. اطلاع‌رسان، 7.
 • زره‌ساز، محمد (1383). کتابخانه در دورنمای آینده. کتابخانه ما (نشريه داخلی كتابخانه دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي)،2.
 • زره‌ساز، محمد (1383). تبیین جایگاه و نقش برخی رویکردهای کتابدارانه در مطالعات جامعه شناسی علم. کتاب ماه (کلیات)، 76-75: 21-18 .
 • زره‌ساز، محمد (1384). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظامهای اطلاعاتی. در مجموعه مقالات نخستین همایش انجمنهای ICT & C4I وزارت دفاع (صص. 68-73). تهران: وزارت دفاع.
 • اریک می، ژنز (1385). فرآیند تجزیه و تحلیل در نمایه سازی : رویکردهای مدرک مدار و حوزه مدار. ترجمه محمد زره‌ساز. مجله الکترونیکی نما، 5 (4).
 • کنگ، چان سون، شو بوون، اف بی او، و سشابرت (1385). آنچه متخصصان اطلاع رسانی درباره نوع چکیده می گویند : ایجاد زمینه ای مشترک با زبانشناسان. ترجمه : محمد زره‌ساز، علیرضا اسفندیاری مقدم، محمد سوهانیان حقیقی . مجله الکترونیکی نما، 6 (1).
 • زره‌ساز، محمد (1386). کتابخانه آینده : پیش‌بینی‌ها و پیش‌گوئی‌ها. در مجموعه مقالات نهمين همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (صص. 71-88). شیراز: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
 • زره‌ساز، محمد (1386). جنبش دسترسی آزاد یا اپن اکسس: آرمانی قدیمی در قالب محملی نوین . دانشورز، 49 : 18.
 • زره‌ساز، محمد، مهاجرزاده، طاهره، و جمیله جهانی (1387). بررسي وضعيت خدمات گروه مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوي از آغاز تاکنون و ارائه الگويي براي آينده. در مجموعه مقالات همایش داخلي سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی.
 • زره‌ساز، محمد، و راحله يگانه (1387). بررسي تحولات تالار محققان مجلات فارسي و موضوع سنجي مجلات تخصصي آن. در مجموعه مقالات همایش داخلي سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی.
 • زره‌ساز، محمد، و مهدی زاهدی (1388). تعیین نقش و تاثیر دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم. در مبانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران (مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). تهران: نشر کتابدار.
 • زره‌ساز، محمد، و فاطمه پازوكي (1388). جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی : فرصتها و چالشها . در اطلاع‌رسانی پزشکی و جامعه پزشکان (مجموعه مقالات دومین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). تهران: نشر کتابدار.
 • زره‌ساز، محمد (1388) . تأثير دو جنبش آزادي‌خواه دسترسي آزاد و منبع آزاد بر كتابخانه‌ها و مديريت مجموعه منابع الكترونيكي آنها. نشریه الکترونیکی شمسه، 3.
 • پازوكي، فاطمه، و محمد زره‌ساز (1388). نقد كتاب مقاله نامه امام رضا (ع). كتاب ماه (كليات)، 145.
 • زره‌ساز، محمد (1388). پايگاه :Good Readsشبكه اي اجتماعي براي كتاب خوانان. نشريه الكترونيكي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)، 1.
 • پازوکی، فاطمه، و محمد زره‌ساز (1389). همایش‌نامه: مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (نقد). کتاب ماه (کلیات)، 14 (3): 14-17.

 

* Zerehsaz, Mohammad; Pazooki, Fatemeh; Tania Azadi (2009). “The Role of the Iranian Library and Information Science Association in the Informal Education of Librarians“. Library Philosophy and practice special issue, April 2009: Papers from the 3rd conference of the Student Association of Medical Library and Information Science of the Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran, held in December 24 and 25, 2008.

 

 • زره‌ساز، محمد (1390). هفته نامه آشفته: از نشریات پیشگام فکاهی و طنز مشهد. نشریه الکترونیکی شمسه، 3 (10 و 11).
 • زره‌ساز، محمد (1390). ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطلاعاتي: جنبش دسترسی آزاد و تغییرات پارادایمی. نشریه الکترونیکی شمسه، 3 (12 و 13).
 • فتاحی، رحمت الله، و محمد زره‌ساز. (1391). تحلیل هستی‌شناختی دانش امنیت در مقالات مجلات تخصصی آن و با تاکید بر شکل‌دهی هستی‌شناسی قلمرو امنیت. دانش انتظامی فارس، 1 (2 و 3): 107-128.
 • زره‌ساز، محمد (1391). تبیین پرسش‌ها و چالش‌های مرتبط با تولید سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های عمومی ایران. نشریه الکترونیکی شمسه، 4 (14 و 15).
 • زره‌ساز، محمد (1391). هزينه فرصت: پاشنه آشيل كتابخانه و مراكز اطلاع رساني در عصر فناوري‌هاي رقومي. نشریه الکترونیکی عطف.
 • زره‌ساز، محمد (1392). کتابخانه‌های دیجیتالی: رابط کاربر (نقد). کتاب ماه (کلیات)، 190: 44-47.
 • زره‌ساز، محمد (1393). زیرساخت الکترونیکی و اکوسیستم دانش: تبیین جایگاه کتابخانه دیجیتالی در عصر یکپارچه‌سازی ابزارهای دانش. نشریه الکترونیکی شمسه، 5 (21).
 • زره‌ساز، محمد، و مهدی زاهدی (1393). یکپارچه‌سازی قابلیت‌های یک محیط یادگیری مجازی تعبیه شده در پرتال دانشجویی با منابع و خدمات کتابخانه دیجیتالی: ارائه یک سناریوی پیشنهادی. نشریه الکترونیکی شمسه، 6 (24 و 25).
 • زره‌ساز، محمد و رحمت‌الله فتاحی (1393). واکاوی موقعیت‌های راهنمایابی و تقاضاهای راهنمایی و کمک کاربران در بافت اطلاع‌یابی از کتابخانه دیجیتال. مجموعه مقالات اولین همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات در دانشگاه خوارزمی (صص. 39-47). تهران: نشر چاپار.
 • پازوکی، فاطمه، و محمد زره‌ساز (1395). سواد رسانه‌ای در پیوند با ردپای دیجیتال. در مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی. تهران: انتشارات پشتیبان.
 • زره‌ساز، محمد (1397). ارزیابی کیفی نحوه ارائه اطلاعات حق مؤلف در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتال. منتشر شده در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: مالکیت فکری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • پازوکی، فاطمه و محمد زره‌ساز (1400). آینده رده‌بندی در عصر توسعه فناوری‌های اطلاعاتی. منتشر شده در: نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های پنجمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

 

ج. طرح‌های پژوهشی

 • مقاله‌نامه امام‌رضا(ع). سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ مجری طرح: طاهره مهاجرزاده. (همکار طرح) (1384-1389)
 • سالنمای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی ایران. طرح پژوهشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان). (مجری طرح) (1388-1391)
 • بررسی عوامل، عناصر و ملزومات تدوین و پیاده ­سازی برنامه راهبردی توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ­ها، موزه ­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. (طرح پژوهشی). سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ مجری طرح: دکتر رحمت الله فتاحی. (همکار طرح). (1391- 1393)
 • استانداردهای کتابخانه‌های عمومی در ایران. انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. (1396-1397) (همکار طرح)
 • تحلیل هم‌رخدادی واژگانی مقالات منتشر شده در مجلات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس در حوزه علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. (1398) (همکار طرح)

 

د. همایش‌ها و نشست‌های علمی

*زره‌ساز، محمد، و علیرضا اسفندیاری مقدم (1383). تعیین منزلت و موقعیت اجتماعی کتابداران شهر مشهد. ارائه شده در نخستین همایش دانشجویی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه تهران، 1383. (سخنرانی)

*زره‌ساز، محمد (1384). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظامهای اطلاعاتی. نخستین همایش ملی انجمنهای ICT & C4I وزارت دفاع. برگزارکننده: وزارت دفاع. مکان: دانشگاه مالک اشتر، اردیبهشت 1384. (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات)

*زره‌ساز، محمد (1385). کتابخانه آینده: پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی‌ها. نهمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. برگزارکننده: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اردیبهشت 1385 (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات)

* زره‌ساز، محمد (1385). منابع open access: فرصت‌ها و چالش‌ها. پنجمین همایش سالانه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد. برگزارکننده: دانشگاه فردوسی مشهد، 1385/08/23 (سخنرانی)

* زره‌ساز، محمد، و مهدی زاهدی (1385). نقش و تاثیر دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم. اولین همایش دانشجوئی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 23-1385/09/22 (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات)

* زره‌ساز، محمد، و فاطمه پازوکی (1386). جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی: فرصتها و چالشها. دومین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان «اطلاع‌رسانی پزشکی و جامعه پزشکی». برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 22-1386/09/21 (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات)

* زره‌ساز، محمد، پازوکی، فاطمه، و تانیا آزادی (1387). بررسی جایگاه و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در فرآیند آموزش غیر رسمی کتابداران. سومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 5-1387/10/4 (سخنرانی و چاپ در ویژه‌نامه انگلیسی همایش)

*زره‌ساز، محمد (1387). جنبش نرم افزارهاي باز (Open Source) و تاثير آن بر كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني. نشست علمی «جنبش نرم‌افزارهای باز» انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). مکان: تالار اجتماعات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1387/09/23 (سخنرانی)

* زره‌ساز، محمد، مهاجرزاده، طاهره، و جمیله جهانی (1387). بررسي وضعيت خدمات گروه مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوي از آغاز تاکنون و ارائه الگويي براي آينده.  همایش بررسی وضعیت تحولات در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. برگزارکننده: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مکان: تالار اجتماعات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 4-1387/06/3 (سخنرانی)

* زره‌ساز، محمد، و راحله یگانه (1387). بررسي وضعيت تالار محققان مجلات فارسی آرشیو مطبوعات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.  همایش بررسی وضعیت تحولات در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. برگزارکننده: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مکان: تالار اجتماعات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 4-1387/06/3 (سخنرانی)

* زره‌ساز، محمد (1388). آشنايي با اصول اوليه نقد كتاب. ميزگرد علمي انجمن پژوهشگران سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي. برگزارکننده: انجمن پژوهشگران سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي. مکان: مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی ، 1388/9/28 (میزگرد)

* زره‌ساز، محمد (1388). آشنایی با اصول نقد علمی. نشست پژوهشی – آموزشی  آشنایی با اصول نقد علمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). مکان: کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 1388/9/28 (سخنرانی)

* زره‌ساز، محمد، و مهدی زاهدی (1393). یکپارچه‌سازی پرتال دانشجویی به عنوان یک محیط یادگیری مجازی با منابع و خدمات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه: ارائه یک سناریوی پیشنهادی. ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت‌ها و چالش‌ها. برگزارکننده: انجمن آموزش عالی ایران توسعه آموزش عالی فرامرزی. مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، 1393/02/24 (پوستر)

*زره‌ساز، محمد (1393). واکاوی موقعیت‌های راهنمایابی و تقاضاهای راهنمایی و کمک کاربران در بافت اطلاع‌یابی از کتابخانه دیجیتال. همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات. برگزارکننده: دانشگاه خوارزمی. مکان: دانشگاه خوارزمی 1393/08/07 (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات)

* زره‌ساز، محمد (1395). عضو پنل کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 1395/07/14.

* زره‌ساز، محمد (1395). داده‌های باز. پنجاه و یکمین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، 1395/10/25.

* پازوکی، فاطمه، و محمد زره ‌ساز (1395). سواد رسانه‌ای در پیوند با ردّپای دیجیتال در فضای مجازی. همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی. تهران: مکان: تالار شمس، 10/ 12/ 1395 (مقالۀ مورد تقدیر در همایش).

* زره‌ساز، محمد (1396). داده‌های پژوهشی. پنجاه و یکمین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، 1396/01/26.

* زره‌ساز، محمد (1396). کاربردهای پژوهشی نرم‌افزار مورائه. آرشیو ملی ایران، 1396/02/12.

* زره‌ساز، محمد (1396). اولویت‌های پژهشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: فرایند ثبت و حمایت. دانشگاه علامه طباطبایی، 1396/08/21.

*زره‌ساز، محمد (1397). سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و خودتوانمندسازی شهروندان. تبریز، مؤسسه بین‌المللی الف، 28/09/1397.

* زره‌ساز، محمد (1397). مهارت‌های داده‌ای در عصر دیجیتال. نود و سومین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، 22/10/1397.

زره‌ساز، محمد (1398). آینده علوم اطلاعات، کتابخانه‌ها و آرشیوها با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 01/05/1398.

زره‌ساز، محمد (1398). نقد کتاب مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران. کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با همکاری سرای اهل قلم خانه کتاب، 06/05/1398. (دبیر نشست)

زره‌ساز، محمد. «خودتوانمندسازی کودکان با آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی». 28 مرداد 1398. کتابخانه مرجع کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان.

زره‌ساز، محمد. «نقش کتابخانه‌ها در قشربندی اجتماعی جامعه علمی». 8 مهر 1399. مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

زره‌ساز، محمد. «تجربیات کتابخانه‌های عمومی در بحران کرونا». 3 دی 1399. اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی.

زره‌ساز، محمد (1400). نشست کتاب چگونه کتاب نخوانیم؟. 29 آبان 1400. اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم.

زره‌ساز، محمد (1400). نشست کتاب‌خوان: نقد کتاب واژه‌نامه سه‌زبانه علم اطلاعات (فارسی-عربی-انگلیسی). 4 آذر 1400. انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم.

 

 

هـ. تدريس

در دانشگاه­ها:

 • تدریس درس «کارآموزی 2». کارشناسی. مشهد: دانشگاه دانشگاه پیام نور. نيمسال اول 1387-1388. (3 واحد- 2 گروه)
 • تدریس درس «کارآموزی 4». کارشناسی. مشهد: دانشگاه دانشگاه پیام نور. نيمسال دوم 1387-1388. (3 واحد)
 • تدریس درس «شیوه اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از کتابخانه». کارشناسی. مشهد: مرکز آموزش علمی- کاربردی آستان قدس رضوی. نيمسال اول 1387-1388. (2 واحد)
 • تدریس درس «متون اختصاصی انگلیسی 1». کارشناسی. مشهد: دانشگاه دانشگاه پیام نور. نيمسال اول 1389-1388. (2 واحد)
 • تدریس درس «متون اختصاصی انگلیسی 2». کارشناسی. مشهد: دانشگاه دانشگاه پیام نور. نيمسال دوم 1389-1388. (2 واحد)
 • تدریس درس «روش‍های تحقیق و مأخذشناسی». کارشناسی. مشهد: دانشگاه دانشگاه پیام نور. نيمسال اول 1391-1390. (2 واحد)
 • تدریس درس «مواد سمعی و بصری». کارشناسی. مشهد: دانشگاه پیام نور. نيمسال دوم 1391-1390. (2 واحد)
 • تدریس درس «آشنایی با مطبوعات و رسانه‌ها». کارشناسی. مشهد: دانشگاه فردوسی. نيمسال اول 1391-1390. (2 واحد)
 • تدریس درس «آشنایی با علم‌سنجی». کارشناسی. دانشگاه خوارزمی. نيمسال دوم 1392-1391. (2 واحد- 2 گروه)
 • تدریس درس‌های مختلف از جمله دروس سازماندهی مواد، مبانی روش تحقیق، آمار، نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، مرجع‌شناسی اسلامی، تاریخ علم، جریان اطلاعات در سازمان‌ها، مجموعه‌سازی و … . کارشناسی. دانشگاه خوارزمی.
 • تدریس درس‌های مختلف از جمله آمار و ارزیابی نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی. کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی.
 • تدریس درس «جریان اطلاعات در سازمان‌ها». کارشناسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. نیمسال دوم 1397-1396.

 

در سایر مراکز علمی:

 • تدریس درس «زبان تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی». دوره آمادگی برای کارشناسی ارشد. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان). پاییز 1388. (60 ساعت)
 • تدریس درس «چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی». دوره تخصصی برای کارشناسان. مشهد: انجمن سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. تابستان 1389. (20 ساعت)
 • تدریس درس «سفارش و فراهم‌آوری الکترونیکی منابع». دوره تخصصی برای کارشناسان. مشهد: انجمن سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. تابستان 1389. (20 ساعت)
 • تدریس درس «آرشیو فیلم و عکس و آرشیو در روابط عمومی». دوره تخصصی برای کارشناسان روابط عمومی. مشهد: مؤسسه تحقیقات آموزش و مشاوره شهرداری‌های خراسان رضوی. زمستان 1390. (32 ساعت)

 

كارگاه‌هاي آموزشي:

 • زره‌ساز، محمد. «آشنایی با پایگاه‌های نشریات و مقالات دسترسی آزاد». 1384/08/25. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
 • زره‌ساز، محمد. «پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی آزاد: آشنایی، جستجو و مقاله‌یابی». 1388/08/21. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان).
 • زره‌ساز، محمد. «آموزش وبلاگ‌نویسی». 1389/05/16. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
 • زره‌ساز، محمد. «شیوه‌های دسترسی به دانش رایگان در وب». 1390/09/10. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان).
 • زره‌ساز، محمد. «پروپزال‌نویسی». 1391/10/03. مشهد: دانشگاه امام رضا (ع).
 • زره‌ساز، محمد. «آشنایی با نرم‌افزارهای ثبت تجربه کاربران در تعامل با نرم‌افزارهای رایانه‌ای با تأکید بر نرم‌افزار مورائه». 1394/03/26. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 • زره‌ساز، محمد. «پروپزال‌نویسی». 1394/09/22. تهران: دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «آشنائی با قابلیت‌های پژوهشی نرم‌افزار مورائه».  1394/11/01. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان).
 • زره‌ساز، محمد. «شیوه‌های دسترسی به گنجینه دانش رایگان در وب». 1394/10/01. کرج: دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 • زره‌ساز، محمد. «پروپزال‌نویسی». 1394/11/27. کرج: دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 • زره‌ساز، محمد. «کارگاه شاداب‌سازی محیط کتابخانه‌های عمومی». 1394/11/28 و 1394/12/05. کرج: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز.
 • زره‌ساز، محمد. «ابزارها و شیوه‌های دسترسی به گنجینه دانش تخصصی در وب». 1395/02/06. کرج: دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک.
 • زره‌ساز، محمد. «روش پروتکل بلنداندیشی در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی». 1395/04/22. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان).
 • زره‌ساز، محمد. «کارگاه روش تحقیق کیفی». 1395/07/17. تهران: دانشگاه انتظامی امین.
 • زره‌ساز، محمد. «مدل‌سازی پژوهش در رویکرد ترکیبی». 1395/12/22. تهران: دانشگاه انتظامی امین.
 • زره‌ساز، محمد. «کارگاه رویکرد ترکیبی در پژوهش». 1395/12/08. تهران: دانشگاه انتظامی امین.
 • زره‌ساز، محمد. «دوره آموزشی سواد اطلاعاتی». 1396/03/02. کاشان: دانشگاه کاشان.
 • زره‌ساز، محمد. «آشنایی با اصول نقد، مرور و معرفی کتاب در کتابخانه‌های عمومی». 17 و 18 / 10/ 1396. کرج: اداره کل کتابخانه‌های عمومی البرز.
 • زره‌ساز، محمد. «انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و فرایند پشتیبانی از پژوهش». 06/12/1396. قم: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه
  قم).
  زره‌ساز، محمد. «مدیریت کیفیت در کتابخانه‌ها». 5 و 12 دی‌ماه 1397. کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «استراتژی‌های جست‌وجو: چگونه یک جست‌وجوی موفقی داشته باشیم؟». 2 اردیبهشت 1398. انجمن‌های علمی دانشجوئی مهندسی صنایع و علم اطلاعات و دانش‌شناسی  دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «آینده کتابخانه‌های دانشگاهی». 26 آبان 1399. دانشگاه فرهنگیان.
 • زره‌ساز، محمد. «دسترسی به گنجینه دانش رایگان در وب، ویژه دوران کرونا». 26 آبان 1399. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین.
 • زره‌ساز، محمد. «کاربرد روش بلنداندیشی در پژوهش‌های علوم اطلاعات، روانشناسی و علوم تربیتی». 24 دی 1399. دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها». تیر و مرداد 1400. خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن.
 • زره‌ساز، محمد. «نقش سواد اطلاعاتی در خودتوانمندسازی دانشگاهیان». 23/09/1400. کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در پشتیبانی از آموزش مجازی». 30/09/1400. کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی.
 • زره‌ساز، محمد. «دوره مقدماتی نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس با تأکید بر آمار توصیفی». بهمن و اسفند 1400. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران.

 

و- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

 • کارشناسی ارشد
 • سعادتی، فاطمه (1395). بررسی ساختار مقاله‌ها در مجله‌های فارسی با درجه علمی-پژوهشی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. استاد راهنما: دکتر یزدان منصوریان، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع: 1395/10/27.
 • بینشیان، بهاره (1397). بررسی رابطه میان سواد اطلاعاتی معلمان پایه ششم ابتدایی شهر سمنان با چگونگی استفاده آنها از روش‌های تدریس. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر نسرین محمدحسنی. تاریخ دفاع: 1397/11/01.
 • نریمانی، ایمان. تحلیل محتوای ارائه‌شده در صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و نحوه مشارکت کاربران آن‌ها. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر مریم صراف‌زاده. تاریخ دفاع:  26/11/1398.
 • دیلمقانی، سمیه. بررسی تجربه دانشجویان  تحصیلات  تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده خوارزمی در تعامل با پایگاه اطلاعات علمی ایران ( گنج) بر پایه مدل لانه زنبوری. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر رضا رجبعلی بگلو/ تاریخ دفاع: 22/06/1400.
 • جوشیده، عدنان. تحلیل وضعیت انتشارات حوزه رفتار اطلاعاتی در ایران از جنبه های روش شناختی، بافتی و توسعه. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر سمیه‌السادات آخشیک/ تاریخ دفاع: 26/06/1400.
 • علیمرادی، زهرا. تعیین مدل شایستگی مطلوب برای تصدی شغل مشاوره  اطلاعاتی در ایران. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر علی عظیمی. تاریخ دفاع:  26/11/1398.
 • ساکی، ساهره. شناسایی عناوین شغلی، مسئولیت‌ها و شایستگی‌های تخصصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی بر مبنای تحلیل محتوای آگهی‌های شغلی. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز، استاد مشاور: دکتر داود حاصلی.
 • گونیلو، نادیا. فرصت­سنجی ایجاد شغل مشاور اطلاعات برای متخصصان علم اطلاعات در ایران. استاد راهنما: دکتر علی عظیمی، استاد مشاور: دکترمحمد زره‌ساز.
 • دشتی گرمی، بابک. شناسایی ویژگی­های محیط آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی برای دانش­آموزان مقطع ابتدایی در ایران. استاد راهنما: دکتر سمیه‌السادات آخشیک ، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز.
 • صالحی، عطیه. شناسایی شیوه‌های مدیریت همه­گیری اطلاعات کووید-19 میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی بر پایه نظریه نظارت و کم اثر کردن. استاد راهنما: دکتر سمیه‌السادات آخشیک ، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز.

 

 • دکتری
 • معرفت، رحمان (1396). ایجاد و توسعه میکرومدل بافتی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان مقطع دکتری رشته روان‌شناسی دانشگاه سمنان با استفاده از رویکرد بافتی-مشارکتی. استاد راهنما: دکتر یزدان منصوریان، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع: 139604/20.
 • سلیمی‌فر، ژاله (1397). رابطه ابعاد فرهنگی با اعتماد به منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع­یابی از دیدگاه دانشمندان. استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع: 1397/04/20.
 • سنگری، محمود (1397). واکاوی رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی و رابطۀ آن با سبک یادگیری و سطح تجربه کار با رایانه کاربران کتابخانه دیجیتال. استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع: 1397/07/02.
 • زمردپوش، فرانک (1397). شناخت نیاز و رفتار اطلاعاتی توان­یابان در خدمات اشتغال حمایتی. استاد راهنما: دکتر سعید اسدی، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع: 1397/11/28.
 • حسن‌زاده، مریم. تحليل عوامل بافتي مؤثر بر قابليت پياده‌سازي استانداردهاي ايفلا در كتابخانه‌هاي عمومي ايران. استاد راهنما: دکتر میترا صمیعی، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع:
 • نارمنجی، مهدی. بررسی رفتار اشتراک­گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه­ های اجتماعی مجازی مبتنی بر نظریه سرمایه اجتماعی. استادان راهنما: دکتر نصرت ریاحی‌نیا و دکتر محسن نوکاریزی، استاد مشاور: دکتر محمد زره‌ساز. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع:
 • سروری، محمد. تدوین مدل مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش در پارک‌های علم و فن‌آوری دانشگاه‌ها. استادان راهنما: دکتر محمد زره‌ساز و دکتر محمد حسن‌زاده، استاد مشاور: دکتر سمیه‌السادات آخشیک. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع:
 • نوذر، سمانه. تبیین ملزومات سیاست‌گذاری برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی در سامانه‌های منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از دیدگاه ذینفعان. استاد راهنما: دکتر محمد زره‌ساز و استادان مشاور: دکتر مهدی علیپور حافظی و دکتر علی عظیمی. دانشگاه خوارزمی. تاریخ دفاع:

ز- نوشته‌ها و مطالب کوتاه منتشر شده در نشریات الکترونیکی و وب‌سایت‌ها

 

افتخارات و تقدیرها

 • رتبه 2 آزمون سراسري كنكور كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني (1381)
 • پژوهشگر ممتاز سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (1385)
 • پژوهشگر نمونه سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (1386)
 • مقاله برگزيده در دومین همایش مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1386)
 • رتبه اول آراء در انتخابات دوره سوم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) (1387)
 • پژوهشگر نمونه سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (1387)
 • پژوهشگر نمونه سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (1388)
 • تقدير از سوی ریاست سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي برای مشاركت موثر در طرح پژوهشي مقاله نامه امام رضا (ع) (1389)
 • پژوهشگر شایسته تقدیر سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (1390)
 • وبلاگ برگزیده در جشنواره وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی ایران (برای وبلاگ طنز کتابداری) (1390)
 • وبلاگ برگزیده گروهی در جشنواره وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی ایران (برای تاسیس وبلاگ گروهی دژنبشت) (1390)
 • رتبه دوم آراء در انتخابات دوره چهارم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) (1391)
 • رتبۀ نخست پایان‌نامۀ دکتری در ششمین جشنوارۀ پژوهش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران (30 آذرماه 1394)

 

فعاليت‌هاي جانبي

 • مؤسس وبلاگ گروهي دژنبشت : وبلاگ گروهي كتابداران آستان قدس رضوي (http://aqlibrary.org/blog)
 • مؤسس وبلاگ گروهي اسناد و مطبوعات (http://goldenpapers.blogfa.com)
 • عضو سابق وبلاگ گروهي كتابداران ايراني (http://lisiran.blogfa.com)
 • فعاليت در عرصه طنز نويسی و همكاري با نشريات مختلفي چون بچه مشد، ستون آزاد، شيرازه، اطلاع رسان، رمز هيوا، كتيبه و … و انتشار ويژه نامه طنز در عرصه پژوهش با عنوان «فوت پژوهشگري» به سفارش پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران)

 

 مهارت­ها

 • تسلط بر زبان انگلیسی و زبان عربی
 • آشنایی با زبان فرانسه
 • تسلط بر شیوه‌های جستجو و مقاله یابی در پایگاه های اطلاعاتی
 • تسلط بر فنون و شیوه­های طراحی و راه­اندازی وب­لاگ و وب­سایت
 • آشنایی با مهارتهای گرافیک کامپیوتری (Photoshop)
 • آشنایی با اصول مدیریت در واحدهای سازمانی
 • آشنایی با اصول تدوین برنامه راهبردی سازمانی

 

علایق مطالعاتي و پژوهشی

 • تعامل انسان با رایانه (HCI)
 • تعامل انسان با اطلاعات
 • رفتار راهنمایابی (Help Seeking)
 • رفتار اطلاع‌یابی
 • جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات (Open Access)
 • نرم‌افزارهای متن باز (Open Source)
 • کتابخانه دیجیتال
 • سازماندهی اطلاعات و رويكردهاي نوين آن

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن